Indmeldelse i AK Kilen sker ved at sende en mail til kasseren eller udfylde en indmeldelses blanket. 
Disse findes i Klublokalet og ved omklædningsrummet.

Kontingent pr. år

Familie (inkl. børn under 25 år) 
450 kr.

Enkelt person
300 kr.

Passiv
150 kr.

Børn og unge
150 kr.

Indbetaling af kontingent til kontonummer: 9617 4379929570

 

Vedtægter for AK Kilen